Kosten


Door onze jarenlange ervaring met een veelheid aan SAP-implementaties en audits hebben wij veel kennis en expertise van SAP opgebouwd. Bovendien onderhouden wij deze kennis en expertise voortdurend.

SAP is  een dermate veelgebruikt product dat veel risico’s bekend zijn. De controles hierop hebben wij zo veel mogelijk gestandaardiseerd. Hierdoor is het product C.a.a.S. in vrijwel alle gevallen goedkoper dan zelf doen.

De intake en nulmeting zijn eenmalige investeringen tegen een vast en aantrekkelijk tarief.

Uw verdere kosten zijn voorts volledig voorspelbaar doordat:

1.    De prijs van onze dienstverlening op voorhand met u wordt afgestemd.

2.    U een vast bedrag per maand betaalt en verder geen onverwachte urendeclaraties ontvangt.

Alleen in uitzonderingsgevallen en bij speciale verzoeken zullen uren in rekening worden gebracht. Dit wordt op voorhand met u afgestemd en het staat u altijd vrij een andere oplossing te kiezen.