Wanneer is C.a.a.S. for SAP voor u interessant


Indien één of meerdere van de volgende situaties op uw organisatie van toepassing zijn, is onze dienstverlening zeker het overwegen waard:

 • U heeft onvoldoende expertise in de organisatie om SAP goed te kunnen beheren en beheersen.
 • U begrijpt de problemen niet die gebruikers, beheerders en auditors signaleren met betrekking tot SAP.
 • Er is binnen uw organisatie discussie over het beheer van SAP. 
 • Uw accountant heeft aangegeven dat hij zorgen heeft over het beheer van SAP.
 • Uw account heeft extra werkzaamheden moeten uitvoeren omdat er onvoldoende kon worden gesteund op de informatie uit SAP. De kosten van de accountantscontrole waren hierdoor (significant) hoger dan ingecalculeerd.
 • U weet niet hoe uw organisatie de problemen van uw accountant met uw SAP implementatie kunt oplossen.
 • Er worden grote financiële bedragen betaald via SAP.
 • U steunt op de functiescheiding in SAP.
 • U maakt zich zorgen over de autorisatie inrichting van SAP. Rollen met hoge rechten (zoals SAP_ALL) worden te vaak uitgedeeld.
 • U overweegt inzet van GRC tooling om SAP te beheren, maar weet niet welk tool u moet kiezen, wie dit tool moet gaan implementeren en beheren. 
 • U weet niet wat de signalen uit de tooling betekenen en hoe u de signalen moet                                                                                            oppakken.
 • U vindt de huidige GRC tooling duur en ziet op tegen het implementatie traject.
 • U wilt zeker kunnen stellen dat bij eventueel misbruik van SAP analyses kunnen worden uitgevoerd.
 • U wilt uw aandacht volledig kunnen richten op uw core business. IT is voor u een randvoorwaarde “die gewoon goed moet werken”.
 • U maakt zich zorgen over ICT- kwetsbaarheden, zoals die tegenwoordig ook in het gebruik van SAP naar voren komen: is uw SAP systeem wel voldoende beveiligd tegen ICT-dreigingen?